Útreikningur launa

Kaup fyrir eftirvinnu, yfirvinnu og stórhátíðarvinnu

Eftir- og yfirvinnukaup hjá afgreiðslufólki

Vinna utan dagvinnutímabils greiðist með tímakaupi sem nemur 0,8235% af mánaðalaunum fyrir dagvinnu
upp að 171,15 klst. vinnu hvern mánuð (39½ klst. að jafnaði á viku). Vinna umfram 171,15 klst. greiðist með
tímakaupi sem nemur 1,0385% af mánaðalaunum fyrir dagvinnu.

Vinna á tímabilinu 00:00 - 07:00 greiðist með tímakaupi sem nemur 0,8824% af mánaða-
launum fyrir dagvinnu upp að 171,15 klst. vinnu hvern mánuð.

Eftir- og yfirvinna hjá skrifstofufólki

Vinna utan dagvinnutímabils greiðist með tímakaupi sem nemur 0,875% af mánaðalaunum fyrir dagvinnu
upp að 162,5 klst. vinnu hvern mánuð (37½ klst. að jafnaði á viku). Vinna umfram 162,5 klst. greiðist með
tímakaupi sem nemur 1,0385% af mánaðalaunum fyrir dagvinnu.

Vinna á tímabilinu 00:00 - 07:00 greiðist með tímakaupi sem nemur 0,9375% af mánaðalaunum fyrir dagvinnu upp að 162,5 klst. vinnu hvern mánuð.

Stórhátíðarkaup

Öll vinna sem unnin er á stórhátíðum greiðist með tímakaupi sem nemur 1,375% af mánaðalaunum fyrir
dagvinnu. Þetta gildir ekki um reglubundna vinnu, þar sem vetrarfrí eru veitt skv. sérstökum samningum
vegna vinnu á umræddum dögum og haldast þar gildandi greiðslureglur óbreyttar.

Deilitölur vegna tímakaups

Kaffitímar teknir

Dagvinnutímakaup hvers starfsmanns skal fundið með því, að deila tölunni 170 í föst mánaðarlaun viðkomandi launaflokks, skv. gr. 1.1., að því er afgreiðslufólk í verslunum snertir, en með tölunni 160 að því er skrifstofufólk varðar.

Engir kaffitímar teknir

Dagvinnutímakaup hvers starfsmanns skal fundið með því, að deila tölunni 158,5 í föst mánaðarlaun viðkomandi launaflokks, skv. gr. 1.1. að því er afgreiðslufólk í verslunum snertir, en með tölunni 157,1 að því er skrifstofufólk varðar.

Deilitölur vegna dagkaups og orlofs

Dagkaup hvers starfsmanns skal fundið með því að deila tölunni 21,67 í föst mánaðarlaun (laugardagar ekki meðtaldir).

Unnir tímar teknir út í fríi

1 klst. yfirvinna unnin í afgreiðslustarfi jafngildir 1 klst. og 46 mínútum í dagvinnu eða 1,765 hundraðshlutum.

1 klst. yfirvinna unnin í skrifstofustarfi jafngildir 1 klst. og 40 mínútum í dagvinnu eða 1,6615 hundraðshlutum.

Eftirvinna sem unnin er bæði í skrifstofustarfi og afgreiðslu jafngildir 1 og 24 mínútum í dagvinnu eða 1,4 hundraðshlutum.