Fæðingarorlof

Árið 2000 voru samþykkt á Alþingi ný lög um fæðingar- og foreldraorlof. Helstu markmiðin með lögunum eru að tryggja rétt barns til að njóta samvista við báða foreldra og að gera körlum og konum mögulegt að samræma fjölskyldulíf og atvinnuþátttöku. Nánari upplýsingar um réttindi í fæðingarorlofi, upplýsingarit og öll eyðublöð má fá hjá ASÍ.  Hér má sjá lögin um fæðingar- og foreldraorlof, m.v. uppfærslu þann 1. janúar 2009.

  • Þann 29. maí 2008 voru samþykktar breytingar á lögunum. Búast má við að heildarlögin með þessum breytingum verði aðgengileg síðla árs 2008 eða um áramót 2008/9.

  • Í júní samþykkti Alþingi Íslendinga lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum sem fela í sér breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000. Breytingin tók gildi 1. júlí 2009 og eiga við um foreldra barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur 1. júlí 2009 eða síðar. Réttindi foreldra barna sem fæðst hafa, verið ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur fyrir þann tíma haldast óbreytt, sjá nánar.

  • Hér má sjá eyðublað fyrir tilkynningu til vinnuveitanda um þungun.