Styrkir

Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði FVSA

A. Til þess að geta sótt um styrk úr sjóðnum þarf félagsgjald að hafa borist a.m.k. í 6 mánuði og að lágmarki 8.400,- kr.

B. Undanþága frá A lið. Félagsmenn sem eru í fullu námi geta sótt um styrk, þá þarf félagsgjald að hafa borist vegna þriggja mánaða af síðustu tólf mánuðum, þar af a.m.k. vegna eins mánaðar af síðustu sex mánuðum. Þó þarf greiðsla að vera að lágmarki samtals 8.400,- kr.

Öll réttindi falla niður ef félagsgjöld hafa ekki borist vegna síðustu 6 mánaða.

Hámarks styrkur til félagsmanna er samtals 120.000,- kr. samkvæmt þrepi 1 og 40.000,- kr. samkvæmt þrepi 2 á hverju almanaksári.

  • Á þrepi eitt eru þeir félagsmenn sem hafa meðallaun sem eru jafnhá eða hærri en byrjunarlaun afgreiðslufólks í 100% starfi yfir 12 mánaða tímabil.

  • Á þrepi tvö eru þeir félagsmenn sem greitt hafa að lágmarki 8.400,- kr. upp að lágmarki réttinda á þrepi 1 á síðastliðnum 12 mánuðum.

Styrkir eru greiddir einu sinni í mánuði (fyrsta virka dag hvers mánaðar)

Reikningar þurfa að berast í síðasta lagi 27. hvers mánaðar.

Upphæðir styrkja

Hámark heildarupphæðar styrkja á hverju almanaksári

Þrep 1: 120.000,- kr. á ári
Þrep 2: 40.000,- kr. á ári  

Sjúkraþjálfun

Styrkur vegna sjúkraþjálfunar er 75% af reikning. 
Þrep 1 hámark 50.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 30.000,- kr. á ári.

Krabbameinsleit

Styrkur vegna krabbameinsleitar er 85% af reikning.
Þrep 1 hámark 11.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 5.000,- kr. á ári.

Líkamsrækt

Styrkur vegna líkamsræktar er 50% af reikning.
Þrep 1 hámark 32.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 20.000,- kr. á ári.

Sálfræðiþjónusta  

Styrkur vegna sálfræði og/eða geðlækninga er 50% af reikning.
Þrep 1 hámark 37.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 15.000,- kr. á ári.

Sjúkranudd og hnykk

Styrkur vegna nudds hjá löggildum sjúkranuddara og/eða hnykkjara er 35% af reikning.
Þrep 1 hámark 26.000,- kr. á ári. 
Þrep 2 hámark 10.000,- kr. á ári.

Nudd

Styrkur vegna nudds er 35% af reikning.
Þrep 1 hámark 16.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 5.000,- kr. á ári.

Gleraugu

Styrkur vegna kaupa á sjóngleraugum eða á linsum er 35% af reikning á þriggja ára fresti.
Þrep 1 hámark 60.000,- kr. 
Þrep 2 hámark 12.000,- kr. 

Heyrnatæki

Styrkur vegna heyrnatækja er 35% af reikning á þriggja ára fresti.
Þrep 1 hámark 70.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 12.000,- kr á ári.

Glasa og tæknifrjóvgun

Styrkur vegna glasa og/eða tæknifrjóvgunar er 50% af reikning. 
Þrep 1 hámark 70.000,- kr. á ári. 
Þrep 2 hámark 33.000,- kr. á ári.

Laseraðgerð eða augasteinsskipti

Styrkur vegna laseraðgerðar eða augasteinsskipta er 35% af reikning á þriggja ára fresti.
Þrep 1 hámark 70.000,- kr. á ári.
Þrep 2 hámark 33.000,- kr. á ári.

Dánarbætur til greiðandi félagsmanna

Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga eru 600.000,- kr. m.v. 100% starfshlutfall. Rétthafi bóta er nánasti aðstandandi sjóðfélaga.

Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjör- eða fósturbarn) yngra en 18 ára greiðast vegna hvers barns 800.000,- kr. m.v. 100% starfshlutfall, til þess sem sannarlega hefur barnið á sínu framfæri.

Fylla þarf út umsókn hér og senda inn.

Styrkir til lífeyrisþega

Lífeyrisþegar eiga rétt á styrkjum úr sjúkrasjóði í 7 ár eftir að greiðslur til félagsins hætta að berast. Lífeyrisþegar eiga rétt á styrkupphæð miðað við greiðslur síðustu 12 mánuði í starfi. 

Útfararstyrkur til lífeyrisþega er kr. 150.000 kr.-  Fylla þarf út umsókn hér og senda inn. Aðstandendur félagsmanns sem hættur er að greiða til félagsins vegna aldurs eiga rétt á útfararstyrk í 7 ár eftir að greiðslur hætta að berast.

Styrkir til örorkulífeyrisþega

Örorkulífeyrisþegar eiga rétt á styrkjum úr sjúkrasjóði í 2 ár eftir að greiðslur til félagsins hætta að berast. Örorkulífeyrisþegar eiga rétt á styrkupphæð miðað við greiðslur síðustu 12 mánuði í starfi. 

Útfararstyrkur til örorkulífeyrisþega er kr. 150.000 kr.-  Fylla þarf út umsókn hér og senda inn. Aðstandendur félagsmanns sem hættur er að greiða til félagsins vegna örorku eiga rétt á útfararstyrk í 2 ár eftir að greiðslur hætta að berast.

Undanþágur

Stjórn sjóðsins hefur heimild til að veita styrk vegna andláts sjóðfélaga sem látið hefur af starfi meira en tveimur/ sjö árum fyrir andlát. (Að hámarki kr. 150.000 að uppfylltum ákveðnum skilyrðum). Umsókn um slíkan styrk þarf að fylgja skattframtal vegna næstliðins árs.