Dagpeningar og akstursgjald

Ferðakostnaður á ferðalögum erlendis greiðist með dagpeningum sem eru ákveðnir af Ferðakostnaðarnefnd ríkisins, ef ekki er samið um annað, t.d. greiðslu á útlögðum kostnaði skv. nótum. Um ferðakostnað vegna ferðalaga innanlands gilda sömu reglur.

Ef starfsmaður notar eigin bifreið í þágu atvinnurekanda ber að greiða fyrir það samkvæmt ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar ríkisins um kílómetragjald hverju sinni ef ekki er um annað samið.

Nánar um upphæðir akstursgjald og almennar upplýsingar er að finna á vef fjármálaráðuneytisins.