Starfsmenntasjóður FVSA

Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks er eign Landssambands ísl. verslunarmanna, VR og Samtaka atvinnulífsins. Markmið sjóðsins er að auka hæfni og menntun verslunar- og skrifstofufólks, ásamt því að stuðla að auknu framboði af námi og námsefni sem svari þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma. Allir félagsmenn innan LÍV geta sótt um starfsmenntastyrk til sjóðsins. Fyrirtæki sem greitt hafa iðgjöld í sjóðinn geta sótt um styrk til sjóðsins. Hægt er að fá nánari upplýsingar á vef sjóðsins: starfsmennt.is.

Rafræn umsókn

Prentvæn umsókn

Starfsmenntastyrkur
Félagsmaður með laun sem eru jöfn eða hærri en byrjunarlaun afgreiðslufólks á rétt á hámarksstyrk kr. 130.000 á hverju almanaksári, ef laun eru lægri er greitt hlutfall af styrknum. Greitt er 90% af reikningi að hámarki réttur hvers og eins.
Til þess að geta sótt um styrk úr sjóðnum þarf félagsgjald að hafa borist vegna þriggja mánaða af síðustu tólf mánuðum, þar af a.m.k. vegna eins mánaðar af síðustu sex mánuðum.  Öll réttindi falla niður ef félagsgjöld hafa ekki borist vegna síðustu 6 mánaða.

Uppsafnaður styrkur 
Hafi félagsmaður ekki fengið styrk úr sjóðnum ( til starfsnáms) sl. 36 mánuði getur uppsafnaður styrkur til starfsnáms orðið að hámarki kr. 390.000 og miðast við 90% styrk fyrir einu samfelldu námi.  Aðeins er hægt að sækja um styrkinn í einu lagi. Greiðslur til sjóðsins þurfa að hafa borist að lágmarki í 30 mánuði af síðustu 36 mánuðum fyrir dagsetningu umsóknar og uppfylla auk þess skilyrði 1. mgr. 5. gr. starfsreglna þessara.  Miðað er við byrjunarlaun afgreiðslufólks í 100% starfi á tímabilinu. 

Tómstundastyrkur
Veittur er 50% styrkur af námskeiðsgjaldi að hámarki kr. 30.000 á ári. Upphæðin dregst frá hámarksstyrk. Tómstundastyrkur nær eingöngu til tómstundanámskeiða innanlands. Skilyrði er að námskeiðið hafi skilgreint upphaf, endi og sé með leiðbeinanda. Tómstundastyrkur hefur ekki áhrif á uppsöfnun.

Ferðastyrkur
Veittur er 50% styrkur af ferðakostnaði að hámarki kr. 40.000 á ári sem dregst frá hámarksstyrk. Sæki félagsmaður starfstengt nám, námskeið, starfstengda heimsókn til fyrirtækis eða ráðstefnu utan lögheimilis, getur hann sótt um ferðastyrk fyrir helmingi fargjalds ef vegalengdin milli heimilis og fræðslustofnunar er að lágmarki 50 km.