Upplýsingar um styrki úr Starfsmenntasjóð

Upplýsingar um styrki úr Starfsmenntasjóð

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um það nám sem er styrkbært í gegnum Starfsmenntasjóðinn, upphæð starfsmenntastyrks, svokallaðann uppsafnaðann styrk, tómstunda- og ferðastyrk.

Styrkbært nám

Eftirfarandi nám er styrkbært í gegnum starfsmenntasjóð:

 • Framhaldsskólanám
 • Háskólanám
 • Íslenska fyrir útlendinga
 • Starfstengd sjálfsstyrking og/eða markþjálfun
 • Ráðstefnur
 • Starfstengt símenntunarnámskeið
 • Tungumálanám
 • Tölvunámskeið
 • Vottuð námsleið í símenntunarmiðstöð 
 • Annað nám
 • Tómstund
 • Ferðakostnaður v/náms

Upphæð starfsmenntastyrks 


Félagsmaður með laun sem eru jöfn eða hærri en byrjunarlaun afgreiðslufólks á rétt á hámarksstyrk 180.000 kr. á hverju almanaksári, ef laun eru lægri er greitt hlutfall af styrknum. Greitt er allt að 90% af reikningi. Til þess að geta sótt um styrk úr sjóðnum þarf félagsgjald að hafa borist vegna þriggja mánaða af síðustu tólf mánuðum, þar af a.m.k. vegna eins mánaðar af síðustu sex mánuðum. Öll réttindi falla niður ef félagsgjöld hafa ekki borist vegna síðustu 6 mánaða.

Uppsafnaður styrkur


Hafi félagsmaður ekki fengið styrk úr sjóðnum (til starfsnáms) sl. 36 mánuði getur uppsafnaður styrkur til starfsnáms orðið að hámarki 540.000 kr. og miðast við 90% styrk fyrir einu samfelldu námi. Aðeins er hægt að sækja um styrkinn í einu lagi. Greiðslur til sjóðsins þurfa að hafa borist að lágmarki í 30 mánuði af síðustu 36 mánuðum fyrir dagsetningu umsóknar og uppfylla auk þess skilyrði 1. mgr. 5. gr. starfsreglna þessara.  Miðað er við byrjunarlaun afgreiðslufólks í 100% starfi á tímabilinu. 

Tómstundastyrkur


Veittur er 50% styrkur af námskeiðsgjaldi að hámarki 40.000 kr. á ári. Upphæðin dregst frá hámarksstyrk. Tómstundastyrkur nær eingöngu til tómstundanámskeiða innanlands. Skilyrði er að námskeiðið hafi skilgreint upphaf, endi og sé með leiðbeinanda. Tómstundastyrkur hefur ekki áhrif á uppsöfnun.

Ferðastyrkur


Veittur er 50% styrkur af ferðakostnaði að hámarki 50.000 kr. á ári sem dregst frá hámarksstyrk. Sæki félagsmaður starfstengt nám, námskeið, starfstengda heimsókn til fyrirtækis eða ráðstefnu utan lögheimilis, getur hann sótt um ferðastyrk fyrir helmingi fargjalds ef vegalengdin milli heimilis og fræðslustofnunar er að lágmarki 50 km.

Til að sækja um í Starfsmenntasjóð er hægt að fylla út rafræna umsókn HÉR