Orlofsréttur

Orlofsárið er frá 1. maí - 30. apríl ár hvert og skal orlof tekið í samráði við vinnuveitanda.

Á orlofstímanum frá 2. maí - 15. september eiga allir rétt á 24 daga orlofi jafnvel þó þeir eigi ekki rétt til orlofslauna allan þann tíma hjá vinnuveitanda. Til orlofsdaga teljast aðeins virkir dagar. Greiða skal út orlof við starfslok.

Félag verslunar og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni (FVSA), og Landssamband íslenzkra verzlunarmanna (LÍV) gera heildarkjarasamninga við tvenn samtök atvinnurekanda; Samtök atvinnulífsins (SA) og Félag atvinnurekenda (FA). Ákvæði um orlofsrétt eru mismunandi eftir þessum tveimur samningum.

Orlofsréttur samkvæmt kjarasamningi FVSA/LÍV og Samtaka atvinnulífsins:

Orlofsréttur 1. maí 2024 til 30. apríl 2025

Eftirfarandi eru ákvæði um uppsöfnun orlofsréttar frá 1. maí 2024 sem kemur til töku á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2025:

Lágmarksorlof er 24 virkir dagar (tveir orlofsdagar ávinnast fyrir hvern unninn mánuð á orlofsárinu). Orlofslaun eru 10,17% af heildarlaunum.

 • Starfsmaður sem starfað hefur í sex mánuði hjá sama fyrirtæki og náð hefur 22 ára aldri eða í sex mánuði hjá sama fyrirtæki eftir framhaldsskólapróf skal eiga rétt á orlofi í 25 daga og skulu orlofslaun vera 10,64%
 • Eftir 5 ár í sama fyrirtæki eða 10 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 27 daga orlof og skulu orlofslaun vera 11,59% 
 • Eftir 7 ár í sama fyrirtæki skal starfsmaður hafa 30 daga orlof og skulu orlofslaun vera 13,04% 

Önnur ákvæði:

 • Aðilar geta samið sín á milli um fleiri orlofsdaga og hækka þá orlofslaunin með tilliti til þess.
 • Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir tveggja ára starf hjá nýju fyrirtæki, enda hafi hann verið sannreyndur.
 • Heimilt er að veita orlof umfram 20 daga að vetri nema um annað hafi samist.

Orlofsréttur 1. maí 2025 til 30. apríl 2026

Eftirfarandi eru ákvæði um uppsöfnun orlofsréttar frá 1. maí 2025 sem kemur til töku á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2026:

 • Starfsmaður sem starfað hefur í 6 mánuði í sama fyrirtæki og náð hefur 22 ára aldri eða í 6 mánuði í sama fyrirtæki eftir framhaldsskólapróf skal eiga rétt á orlofi í 25 daga og skulu orlofslaun vera 10,64% (óbreytt frá árinu áður)
 • Eftir 5 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 26 daga orlof og skulu orlofslaun vera 11,11% 
 • Eftir 4 ár hjá sama fyrirtæki eða 10 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 28 daga orlof og skulu orlofslaun vera 12,07% 
 • Eftir 6 ár í sama fyrirtæki skal starfsmaður hafa 30 daga orlof og skulu orlofslaun vera 13,04% 

Önnur ákvæði:

 • Aðilar geta samið sín á milli um fleiri orlofsdaga og hækka þá orlofslaunin með tilliti til þess.
 • Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir tveggja ára starf hjá nýju fyrirtæki, enda hafi hann verið sannreyndur.
 • Heimilt er að veita orlof umfram 20 daga að vetri nema um annað hafi samist.

 

Frí í stað desember- og orlofsuppbóta

Heimilt er með samkomulagi milli starfsmanns og vinnuveitanda að fella niður eða lækka orlofs- og/eða desemberuppbót og veita samsvarandi frí í staðinn. Það frí skal veita í heilum eða hálfum dögum.

Dæmi: Starfsmaður hefur 450.000 kr. fyrir fullt starf. Dagkaup hans er því 20.766 kr.  (450.000/21,67). Orlofsuppbót 58.000 (árið 2024). Fyrir orlofsuppbótina geta starfsmaður og vinnuveitandi samið um að starfsmaðurinn fái tvo frídaga á launum (20.766 kr. x 2) auk þess sem greiddar eru kr. 16.468 sem eftistöðvar af orlofsuppbót.

Orlofsréttur samkvæmt samningi FVSA/LÍV og Félags atvinnurekenda

Lágmark orlofs skal vera 24 virkir dagar. Orlofslaun skulu vera 10,17% af öllu kaupi, hvort sem er fyrir dagvinnu eða yfirvinnu. Við útreikning orlofs skal nota deilitöluna 21,67, laugardagar ekki meðtaldir. Fimm fyrstu laugardagar teljast ekki til orlofs. Varðandi orlofslaun skoðast sá, sem hefur minnst eins mánaðar uppsagnarfrest, fastur starfsmaður. 

Orlofsréttur 1. maí 2024 til 30. apríl 2025

Eftirfarandi eru ákvæði um uppsöfnun orlofsréttar frá 1. maí 2024 sem kemur til töku á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2025:

Lágmarksorlof er 24 virkir dagar (tveir orlofsdagar ávinnast fyrir hvern unninn mánuð á orlofsárinu). Orlofslaun eru 10,17% af heildarlaunum.

 • Starfsmaður sem starfað hefur í sex mánuði hjá sama fyrirtæki og náð hefur 22 ára aldri eða í sex mánuði hjá sama fyrirtæki eftir framhaldsskólapróf skal eiga rétt á orlofi í 25 daga og skulu orlofslaun vera 10,64%
 • Eftir 5 ár í sama fyrirtæki eða 10 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 27 daga orlof og skulu orlofslaun vera 11,59% 
 • Eftir 7 ár í sama fyrirtæki skal starfsmaður hafa 30 daga orlof og skulu orlofslaun vera 13,04% 

Önnur ákvæði:

 • Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir tveggja ára starf hjá nýju fyrirtæki, enda hafi hann verið sannreyndur

Orlofsréttur 1. maí 2025 til 30. apríl 2026

Eftirfarandi eru ákvæði um uppsöfnun orlofsréttar frá 1. maí 2025 sem kemur til töku á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2026:

 • Starfsmaður sem starfað hefur í 6 mánuði í sama fyrirtæki og náð hefur 22 ára aldri eða í 6 mánuði í sama fyrirtæki eftir framhaldsskólapróf skal eiga rétt á orlofi í 25 daga og skulu orlofslaun vera 10,64% (óbreytt frá árinu áður)
 • Eftir 5 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 26 daga orlof og skulu orlofslaun vera 11,11% 
 • Eftir 4 ár hjá sama fyrirtæki eða 10 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 28 daga orlof og skulu orlofslaun vera 12,07% 
 • Eftir 6 ár í sama fyrirtæki skal starfsmaður hafa 30 daga orlof og skulu orlofslaun vera 13,04% 

Önnur ákvæði:

 • Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir tveggja ára starf hjá nýju fyrirtæki, enda hafi hann verið sannreyndur.