Áunnin réttindi

 

Í kjarasamningum LÍV og SA segir að áunnin réttindi starfsmanna sem hætta störfum skuli haldast ef starfsmaðurinn er endurráðinn hjá sama vinnuveitanda innan eins árs. Ef starfsmaðurinn er endurráðinn hjá sama vinnuveitanda eftir meira en eitt ár (en þó innan þriggja ára) fær hann sömu réttindi og hann naut áður eftir einn mánuð.

Starfsmaður, sem unnið hefur í eitt ár eða lengur samfellt hjá sama vinnuveitanda, nýtur áunninna réttinda á ný eftir 3 mánaða starf ef til endurráðningar kemur eftir meira en þriggja ára starfshlé en þó innan 5 ára.

Flutningur áunninna réttinda milli starfa

Starfsmenn vinna sér inn réttindi eftir því hversu lengi þeir starfa hjá sama fyrirtækinu. Það er hins vegar misjafnt hvernig þeir flytja með sér réttindin milli starfa.

  • Starfsmaður sem hefur áunnið sér réttindi til 4 eða 6 mánaða launagreiðslna í veikindaforföllum hjá einu fyrirtæki og skiptir um starf á rétt á launum í veikindum í a.m.k. 2 mánuði á hverjum 12 mánuðum hjá sínum nýja vinnuveitanda.

  • Starfsmaður sem hefur unnið í 10 ár samfellt hjá sama vinnuveitanda hefur 29 daga orlofsrétt . Ef sá hinn sami skiptir um starf fær hann þennan rétt aftur eftir 3ja ára starf hjá nýja vinnuveitandanum, enda hafi rétturinn verið sannreyndur við ráðningu.

Áunnin réttindi vegna starfa erlendis

Erlendir starfsmenn hér á landi svo og þeir Íslendingar sem starfað hafa erlendis flytja með sér áunnin starfstíma gagnvart réttindum kjarasamninga sem tengd eru starfstíma í starfsgrein, enda verði starfið erlendis talið sambærilegt.

Starfsmenn skulu við ráðningu færa sönnur á starfstíma sinn með vottorði fyrrum vinnuveitanda eða með öðrum jafn sannanlegum hætti. Geti starfsmaður ekki við ráðningu framvísað vottorði sem fullnægir skilyrðum skv. 3. og 4. mgr., er honum heimilt að leggja fram nýtt vottorð innan þriggja mánaða frá ráðningu. Taka þá áunnin réttindi gildi frá og með næstu mánaðamótum á eftir. Vinnuveitandi skal staðfesta móttöku vottorðs.

Í vottorði fyrrum vinnuveitanda skal m.a. greina:

  • Nafn og persónuauðkenni viðkomandi starfsmanns,

  • nafn og auðkenni fyrirtækisins sem gefur út staðfestinguna,   ásamt síma, netfangi og nafni þess aðila sem er ábyrgur fyrir útgáfu hennar,

  • lýsingu á því starfi sem viðkomandi stundaði og 

  • hvenær viðkomandi hóf störf hjá viðkomandi fyrirtæki, hvenær hann lauk störfum og hvort rof, og þá hvenær, var á starfi viðkomandi.

Vottorð skal vera á ensku eða þýtt yfir á íslensku af löggiltum skjalaþýðanda.