Umsókn um sjúkradagpeninga

Banki - Hb - Reiknisnr.
Samþykkir þú að ráðgjafi frá starfsendurhæfingu hafi samband við þig á næstunni ?

Umsókninni þarf að fylgja læknisvottorð og launaseðlar síðustu 3ja mánaða fyrir veikindi.

Einnig þarf að fylgja staðfesting frá vinnuveitanda þar sem fram kemur, hvenær síðasti vinnudagur var, hvenær samningsbundnum launagreiðslum lauk og hve margir veikindadagar voru greiddir s.l 12 mánuði.

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga umsækjanda

Beiðni um nýtingu persónuafsláttar

Til þess að nýta persónuafslátt hjá FVSA þurfa neðangreindar upplýsingar að hafa borist í síðastalagi 23. dag þess mánaðar sem sótt er um sjúkradagpeninga fyrir.

Beiðni um nýtingu persónuafsláttar

Mánuður/ir og ár
2. Beiðni um nýtingu á uppsöfnuðum persónuafslætti

Fjárhæð sem á að nýta - Upp. um uppsafnaðan persónuafslátt má nálgast á þjónusíðu RSK www.skattur.is
3. Beiðni um nýtingu persónuafsláttar maka:

Enda uppfyllum við skilyrði um samsköttun.
Fjárhæð sem á að nýta - Upp. um uppsafnaðan persónuafslátt má nálgast á þjónusíðu RSK www.skattur.is

*Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi við nýjustu upplýsingar af þjónustusvæði ríkisskattstjóra getur ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum að óska eftir því að FVSA hætti að að nýta persónuafslátt tímabundið.

ATH. Ef athugasemd fylgir yfirliti yfir nýtingu á persónuafslætti þínum eða maka kann að vera nauðsynlegt að þú hafir samband við ríkisskattstjóra til að fá ítarlegri upplýsingar um hvernig þú megir nýta hann.

**Staðfest að umsækjandi og/eða maki hafi gefið upplýsingar í samræmi við skráningu Ríkisskattstjóra á nýtingu persónuafsláttar og samkvæmt bestu vitund.